རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་བརྩེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་།

 

གུས་ནས་ནང་ཆོས་སྐོར་ཤེས་ཐབས་བྱེད་སྟངས་གཅིག་ནི་བླ་མ་ཁག་ནས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་གསུང་ཆོས་སོགས་གནང་བ་དེ་ཚོར་ཉན་ནས་གོ་བ་ལེན་ཐབས་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཐོག་རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀ།འ་གནང་བ་དེ་ཚོ་བློ་ལ་འཇུག་པོ་ཡོང་གི་འདུག

རིན་པོ་ཆེས་སིང་ག་པོར་བརྩེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ལེགས་པོ་གནང་གི་འདུག ཁོང་ནས་རང་ཉིད་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱུ་བཟོས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྟངས་ལ་གཟིགས་དང་།

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s