ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་གླེང་མོལ།

ཟླ་༣ཚེས་༣ཉིན་ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཞིང་། དེ་ཐོག་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤིས་ལགས་དང་གུས་གཉིས་མཉམ་གླེང་མོལ་གནང་བའི་བརྙན་འཕྲིན་དེ་འདིར་གཟིགས་དང་།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s