ལ་དགས་ཀྱི་གློག་བརྙན་”སྐལ་བ་”

ཉེ་ཆར་གུས་ནས་ལ་དགས་ཀྱི་གློག་བརྙན་”སྐལ་བ་”ཟེར་བ་ཞིག་ལྟས། སྤྱི་ཡོངས་ནས་གུས་པས་བོད་པ་དང་། འབྲུག་པ་ལ་སོཌ་ནས་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན་འགའ་ཞིག་ལྟ་མྱོང་བའི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་བཤད་ན་”སྐལ་བ་”དེ་འཁྲབ་མཁན་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་དང་། གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཀ་སོགས་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་གང་ལེགས་འདུག སྐད་དེ་ཡག་པོ་ཉན་ན་བོད་པས་ཀྱང་གོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ སྒྲུང་དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁུལ་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ནས་རིམ་པ་མཐོ་བ་་ཡིན་པ་རྩིས་ཆོག་གི་འདུག་ གྲོགས་པོ་གཉིས་དབར་མཛེས་མ་གཅིག་ལ་སེམས་པ་ཤོར་དུས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་ཆེད་གྲོགས་པོ་དེ་གཉིས་ནས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་སྟངས་དང་། གཞས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་རང་གི་ཚོར་བ་སྟོན་པ་བྱས།

ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་གཙོ་བོ་འཁྲབ་མཁན་དེའི་རྣམ་གྱུར་དང་འཁྲབ་བཟོ་ལེགས་པོ་འདུག་ དམག་རྒྱབ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་གཞས་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་”སྦོ་ལི་འུཊ་”གློག་བརྙན་ལྟ་བུ་འདུག་

གློག་བརྙན་འདི་གཟིགས་དང་།

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s